Očná ambulancia zahájila svoju činnosť ako neštátne zdravotnícke zariadenie 1.1.2001. Pôvodne sme začínali v prenajatých priestoroch ZS Merina na Štefánikovej ulici v Trenčíne, od 1.7.2007 sme sa presťahovali do vlastných priestorov v novostavbe na sídlisku Sihoť - Žilinská ulica. Máme bezbariérový prístup s možnosťou parkovania v blízkosti nášho pracoviska.  

Od januára 2005 sme rozšírili  služby ambulancie o poskytovanie služieb očnej optiky.
V súčastnosti zabezpečujeme kompletné služby pre našich pacientov a klientov, počínajúc dôkladným očným vyšetrením, diagnostikou a liečbou očných ochorení, až po aplikáciu kontaktných šošoviek  či zhotovenie okuliarov. Výhodou spojenia očnej ambulancie a optiky je fakt, že je tu stále k dispozícii očný lekár, ktorý vykoná odborné vyšetrenie, správne zhodnotí ťažkosti, vie poskytnúť cenné rady a zabezpečí v prípade potreby ďalšiu liečbu, event. diagnostiku. Očné optiky vyšetrením zraku končia, my vyšetrením zraku začíname.

Na očnej ambulancii robíme jednak bežné vyšetrenia pri zrakových vadách, rôznych poruchách zraku, ochoreniach očí, akútne stavy -zápaly a úrazy očí, náhla strata či porucha zraku, diagnostika očných ochorení, ako aj konziliárne vyšetrenia pre iných špecialistov v prípade potreby očného vyšetrenia pri vysokom krvnom tlaku, cukrovke, reumatických ochoreniach, onkologických pacientov, či celá škála neurologických ochorení, ktoré si vyžadujú pravidelné sledovanie očným lekárom. Vyšetrujeme deti, aj dospelých pacientov. Ambulancia je vybavená modernými prístrojmi, ktoré nám umožňujú čo najrýchlejšie a najpresnejšie vyšetrenie a diagnostiku, čo má vplyv na správnosť ďalšej liečby.

Optika je doplnkom našich služieb pacientom, kde na jednom mieste si môže dať urobiť vyšetrenie aj okuliare. Ďalšou doplnkovou službou je aj aplikácia kontaktných šošoviek s možnosťou zakúpenia, či objednania kontaktných šošoviek podľa želania klienta.